Pravidla dochádzky do MŠ

Dochádzka do MŠ sa riadi týmito pravidlami:

Prevádzka MŠ je od 06.45 do 16.00 hod.

 • príchod detí do MŠ je v čase od 06.45 hod. do 08.15 hod, následne je vchod uzamknutý;
 • na neskorší ranný príchod upozorní rodič učiteľku deň vopred alebo aktuálne ráno telefonicky;
 • do materskej školy môžu chodiť len zdravé deti;
 • rodič ráno odovzdá dieťa učiteľke v triede;
 • rodič upozorní vždy učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa 

(prípadne aj na psychickú nepohodu);

 • rodič si vyzdvihne dieťa z materskej školy do 16.00 hod.;
 • učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede;
 • ak má učiteľka podozrenie, že dieťa je choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára;
 • ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor informuje zákonného zástupcu dieťaťa;
 • zákonný zástupca dieťaťa predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni ( vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti( viď. tlačivá);
 • pri prerušení 5 a viac pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá ,,Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast;
 • ak je dieťa neprítomné v materskej škole viac ako 3 dní ( nie z dôvodu choroby - u babky, výlet...) rodič je povinný oznámiť škole dôvod jeho neprítomnosti a v deň nástupu do materskej školy musí vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti ( viď. tlačivá);
 • zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť okamžite aktualizovať osobné údaje dieťaťa a svoj telefonický kontakt pre prípad núdze ( pri akejkoľvek zmene);
 • na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu alebo súrodenca staršieho ako 10 rokov;
 • prosíme rodičov, aby deťom veci označili menom – prezuvky, pyžamo, prípadne náhradné veci v skrinke;

Júl 2022
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Najbližšie udalosti
Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Panel pre prístupnosť

Prispôsobenie stránky podľa potreby