História školy a súčasnosť

Materská škola Spišský Hrušov  bola slávnostne uvedená do prevádzky 31.08.1988 ako trojtriedna MŠ pavilónového typu. Po rokoch prišli zmeny a menili sa zamestnanci, priestory, rušila sa trieda. V roku 2018 sme oslávili 30 výročie vzniku školy. 

Zub času sa podpísal aj na materskej škole, preto bola nutná jej obnova a modernizácia. Komplexná rekonštrukcia školy bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti materskej školy a projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Prestavba školy sa začala v apríli 2019 a svoje nové priestory otvorila v septembri 2019. 

V súčasnosti je materská škola dvojtriedna a ponúka celodennú a poldennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. Je vybavená moderným nábytkom a učebnými pomôckami, či hračkami, ktoré postupne dopĺňame.  K odpočinku slúži deťom samostatná spálňa vybavená ležadlami s nepremokavým poťahom, antialegickými vankúšmi, paplónmi a obliečkami.

V areály MŠ je priestranný školský dvor s novými hracími prvkami - chodník zručnosti, lanová pyramída, pružinové a kyvadlové hojdačky. Okrem toho máme vybudovaný vyvýšený a kaskádový záhon, na ktorom deti pestujú zeleninu, ovocie, kvety a bylinky.

Pedagogický personál tvoria štyri kvalifikované učiteľky, ktoré svojim profesionálnym prístupom k deťom  realizujú kvalitné výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré dopĺňame kultúrno-spoločenskými a športovými akciami.  Našim cieľom je rešpektovať individuálne záujmy detí,  dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho života. 

Náš školský vzdelávací program sa volá ,,ZVEDAVÁ LIENKA“. Jeho hlavnou myšlienkou je rozširovanie poznatkov v oblasti enviromentálnej výchovy, starostlivosti o zdravie a poznávaní regionálnej kultúry. 

Vlastné ciele školy, ktoré ponúkame:

,,Dorotka a jej priatelia“ – rozvíjame u detí poznatky o prevencii chorôb, starostlivosti o zdravie a zdraví životný štýl aktívnym pohybom a zapájaním do športových aktivít ( Európsky týždeň športu BeActive..), ochutnávkou zdravých pomazánok, šalátov, ovocných štiav,  mliečnych výrobkov, cvičenie s profesionálnou fyzioterapeutkou;

,,Ľudové tradície“ – posilňujeme u detí záujem o ľudové tradície, zvyky,  piesne a tance vlastným prežívaním a zapojením sa do ich príprav v materskej škole a na verejnosti ( sv. Lucia, Mikuláš, pečenie medovníkov, štedrá večera v MŠ, vianočná besiedka a vianočný bazár, fašiangy, obecná zabíjačka, vynášanie Moreny, pochovávanie basy, stavanie mája, folklórne slávnosti obce...);

,,Pestovateľské práce na vyvýšenom záhone“ – rozvíjame u detí emocionálny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia, deti si osvojujú pracovné návyky starostlivosťou o záhon  – pestujú  si zeleninu a ovocie, bylinky, kvety - ochutnávajú, polievajú, okopávajú...;

(MŠ pred rekonštrukciou)

Máj 2024
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
Najbližšie udalosti
Mobilná aplikácia
Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Panel pre prístupnosť

Prispôsobenie stránky podľa potreby