Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Materskej škole Spišský Hrušov

 

ŠJ pri MŠ Spišský Hrušov

Tel.: 0904 208 366

E-mail: skolskajedalensphrusov@centrum.sk 

 

Vedúca školskej jedálne:  Terézia Vašákova

Hlavná kuchárka:              Zuzana Brutvanová

Kuchárka:                          Jana Pavolová 

Pomocné sily:                    Mária Blahutová
                                          

                                                                 

 

    Cieľom našej školskej jedálne je zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu. Pri príprave jedál z odborného hľadiska preferujeme stravu, pripravovanú z čerstvých surovín, ktorá má zodpovedajúcu energetickú a biologickú hodnotu. Využívajú sa zdravšie spôsoby prípravy stravy ako je varenie, dusenie, pečenie. 

 

ŠJ je zapojená do projektu :  ,,Školský Ovocný program“ 

 

 

V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa

 

 1. materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť;
 2. odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov;
 3. zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 zo 14.9.2009 o zariadení školského stravovania prílohy č. 1;
 4. hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe – HACCP;
 5. finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma;

 

Jedálny lístok je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní.

 V rámci 5 stravovacích dní sa podávajú:

 • 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom – hydina, bravčové, hovädzie, ryby s plnou hmotnosťou
 • 1  hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom –  so zníženou dávkou mäsa
 • 2 odľahčovacie jedlá
  • 1x s múčnym pokrmom – sladké
  • 1x so zeleninovým pokrmom

Ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj – čierne, zelené alebo ovocné čaje, rôzne ovocné nápoje, mlieko alebo ochutené mliečne nápoje, voda. Minimálne 2 x v týždni podávame šaláty, ktoré sa pripravujú výhradne z čerstvej zeleniny a ovocia. 

V rámci projektu,, Školský ovocný program“ podávame rôzné druhy ovocia, ovocné šťavy, ovocné pyré a rôzne doplnkové pokrmy.

 

1. Stravná jednotka

 

DESIATA

OBED

OLOVRANT

RÉŽ. NÁKLADY

SPOLU  SJ

0,45

1,10

0,35

0,20

2,10

ZŠ od 6.do 11. rokov

 

1,50

 

0,20

1,70

ZŠ od 11. do 15.rokov

 

1,70

 

0,20

1,90

OSTATNÝ

 

2,20

 

2,20

4,40

 

2. Výpočet stravného na 1 mesiac:

Počet pracovných dní v danom mesiaci krát  SJ  € = x € , mínus preplatok  plus nedoplatok z minulého mesiaca.


3. Úhrada poplatku za stravu

V školskej jedálni MŠ Spišský Hrušov stravu platíme v daný mesiac. Potraviny  a tovar sa kupuje iba z peňazí, ktoré rodičia zaplatia za stravu. Faktúry sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom a z toho dôvodu žiadame rodičov, aby stravu vyplatili ihneď po obdŕžaní poštovej poukážky, najneskôr však do 15.tého dňa v mesiaci.

Pri úhrade stravy bankovým prevodom rodič uvedie aj meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú dieťa navštevuje. Tento postup sa uvádza aj v prípade, ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, z ktorého účtu je suma uhrádzaná.


4. Odhlasovanie detí zo stravy

Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred. V ojedinelých prípadoch / napr. choroba/ ráno v daný deň najneskôr od 7.00 do 7.30 hod. osobne alebo na uvedenom tel. čísle -  0908 208 366

 

5. Neposkytnutie stravy dieťaťu - krajné riešenie

Problém v ŠJ nastáva, ak rodič stravu nevyplatí do 15. tého dňa v mesiaci, alebo ju nevyplatí v danom mesiaci vôbec. Po ústnom upozornení rodičov, ktorých sa uvedený príklad týka, bude musieť ŠJ pozastaviť poskytnutie stravy.


6. Diétne stravovanie

Deti ktoré nemôžu konzumovať mlieko a mliečne výrobky majú nahrádzané bezlaktózovým mliekom a maslo Vetom.

Ak potrebuje dieťa konzumovať vlastnú stravu, o podmienkach donášky sa dohodne s vedúcou ŠJ. Pri akejkoľvek forme diétneho stravovania prinesie rodič potvrdenie od odborného lekára k dispozícii ŠJ / alergológ, diabetológ/.


7. Preplatky stravníkov

Po ukončení školského roka sa preplatky vyplácajú v mesiaci júl, august na účty rodičov.


8. Zápisný lístok

Podľa platného školského zákona je na stravu potrebný zápisný lístok. Po vyplnení sa odovzdáva pani učiteľke, alebo vedúcej ŠJ.

Júl 2024
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Najbližšie udalosti
Mobilná aplikácia
Milí rodičia, odoberajte naše novinky

Prihláste sa k odberu aktualit a noviniek. Informujeme Vás o nových dôležitých oznamoch našej materskej školy

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Panel pre prístupnosť

Prispôsobenie stránky podľa potreby